ทางออกของคุณแม่เรื่องผ้าอ้อม ด้วยคุณสมบัติเด่นของกางเกงผ้าอ้อมซักได้ อา ปู ปู้
.........คุณแม่ในสมัยก่อนนิยมใช้ผ้าอ้อมที่ทำมาจากผ้าฝ้ายกับลูกน้อย เพราะด้วยคุณสมบัติที่ระบายอากาศได้ดี
เนื้อผ้าไม่ระคายผิว และเหมาะกับภูมิอากาศในบ้านเราที่มักจะร้อนตลอดทั้งปี วัสดุจากผ้าฝ้ายจึงเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
ิที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับลูกน้อยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการใช้ผ้าอ้อมผืนสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมนั้นต้องอาศัย
การพับทบหลายชั้นเพื่อให้เกิดมีชั้นหนาตรงกลางไว้เป็นที่ซึมซับ หากแต่ว่าจำนวนทบของผ้าอ้อมที่ถูกพับต้องถูก
จำกัดโดยขนาดของผ้าและวิธีการพับ ความสามารถในการซึมซับจึงไม่ดีพอโดยเฉพาะเมื่อลูกน้อยของท่านเติบโต
ขึ้น ข้อจำกัดที่สำคัญอีกข้อของผ้าอ้อมแบบดั้งเดิมคือการที่ต้องใช้เข็มกลัดซ่อนปลายในการกลัดผ้าเพื่อให้กระชับ
พอดีตัวเด็ก ซึ่งสร้างความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อย ในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้เข็มกลัดดังกล่าว.....
 
 

• เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนาโนมาผลิตเป็น
  กางเกงผ้าอ้อมนาโนที่ซึมซับได้ดีกว่ากางเกง
  ผ้าอ้อมทั่วไปถึง 2 เท่า
• ตัวกางเกงบางกว่าทำให้ลูกไม่อืดอัดเวลา
  เคลื่อนไหว
• มั่นใจมากขึ้นด้วยขอบขา 2 ชั้น ซึ่งผลิตจาก
  ผ้านาโน ให้ความนุ่มและยึดหยุ่นด้วยยางยึด
  เนื้อพิเศษไม่ทำให้เกิดรอยแดง
• แผ่นรองซับนาโน อาปูปู้ได้ออกแบบให้ี
  มีความบางแต่สามารถดูดซับน้ำได้ดีกว่า
  แผ่นรองซับทั่วไป

.........โดยที่บริเวณเป้ามีผ้าสาลู รองรับถึง 10 ชั้น แต่ไม่หนาเทอะทะเหมือนกางเกงผ้าอ้อมทั่วไปเนื่องจากทำมาจาก
ผ้าสาลูอย่างดีที่มีความบางละเอียดแต่ซึมซับดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีช่องสำหรับสอดแผ่นรองซับ ไว้สำหรับใส่แผ่น
รองซับในกรณีที่ต้องการเพิ่มการรองรับ พร้อมล็อคแผ่นรองซับไม่ให้เคลื่อนหลุด ทำให้สามารถรองรับปัสสาวะและ
อุจจาระลูกน้อยได้อย่างดีเยี่ยม
.......กางเกงผ้าอ้อมซักได้ อา ปู ปู้ ผลิตจากผ้าฝ้าย 100% อย่างดี ทำให้ลูกน้อยรู้สึกสบายตัวเหมือนการสวมใส่เสื้อผ้า
เมื่อลูกน้อยปัสสาวะ ที่บริเวณเป้าจะชื้นเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้คุณแม่เปลี่ยนกางเกงผ้าอ้อมตัวใหม่
ซึ่งการหมั่นเปลี่ยนผ้าอ้อมจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผื่นผ้าอ้อม อีกทั้งคุณแม่ยังสามารถสังเกตุพฤติกรรมการ
ขับถ่ายของลูกน้อยอีกด้วย........
 
หน้า   1  2
จำนวนผู้เข้าชมwebsite metrics
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทริปเปิ้ลบลูม จำกัด โทร. 091-596-1542