กางเกงผ้าอ้อมซักได้
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้ กางเกงผ้าอ้อมซักได้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กางเกงผ้าอ้อมซักได้ กางเกงผ้าอ้อมซักได้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กางเกงผ้าอ้อมซักได้ กางเกงผ้าอ้อมซักได้
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กางเกงผ้าอ้อมซักได้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
      คุณแม่สามารถซักกางเกงผ้าอ้อม อา ปู ปู้ ได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยสามารถทั้งซักด้วยมือหรือด้วยเครื่องซักผ้าจะ ตากแดดหรือเข้าเครื่องอบผ้าก็ไม่ทำให้รูปทรงกางเกงเสียหาย สำหรับอุจจาระนั้น ให้คุณแม่ปาดอุจจาระทิ้งชักโครก และซักกางเกงผ้าอ้อมทันที คราบก็จะหลุดออกอย่างง่ายดาย
   
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
      การออกแบบของ อา ปู ปู้ ยังเน้นให้เกิดความสะดวกในการสวมใส่ ไม่ซับซ้อน โดยใช้กระดุม และเมจิกเทปเนื้อนุ่ม แทนเข็มกลัด ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นอันตรายกับลูกน้อยแล้ว ยังสามารถปรับขนาดให้กระชับพอดีตัวลูกน้อยได้อย่าง ง่ายดาย สำหรับบริเวณโคนขามีการใส่ยางยืดให้กระชับกับต้นขาเพื่อกันไม่ให้ปัสสาวะและอุจจาระไหลออกด้านข้าง
   
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
      การใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบใช้แล้วทิ้งกับลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเลิกผ้าอ้อมนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 45,625 บาท (คำนวณจากราคาผ้าอ้อมแผ่นละ 10 บาทโดยใช้วันละ 5 แผ่นเป็นเวลา 25 ปี)ในขณะที่การใช้กางเกงผ้าอ้อม ซักได้ อา ปู ปู้ นั้นเสียค่าใช้จ่ายเพียง 5.094บาท ทำให้คุณแม่ประหยัดถึง 40,531 บาท
กางเกงผ้าอ้อมซักได้  
 
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
หน้า  1 2
กางเกงผ้าอ้อมซักได้
จำนวนผู้เข้าชมwebsite metrics
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
กางเกงผ้าอ้อมซักได้ กางเกงผ้าอ้อมซักได้
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทริปเปิ้ลบลูม จำกัด โทร. 091-596-1542
ผ้าอ้อมสำเร็จรูป